Back To Top

Hybrid Fassadensilicon P 413

Wydajna hybrydowa farba fasadowa w najnowszej technologii nanotechnicznej. Na bazie żywicy silikonowej ze zmineralizowaną powierzchnią.
Cechuje się bardzo dobrym kryciem i wysoką hydrofobowością kapilarną zapobiegającą wnikaniu wody.
Idealna do barwienia w intensywnych kolorach w systemie Pto Tec i Solid Plus.
Zapobiega zbyt dużemu nagrzewaniu powierzchni fasad pod wpływem dzialania promieni słonecznych.
Zawiera fungicydy i środki glonobójcze.
Wydajność:
ok. 6 m² / l przy jednokrotnym malowaniu
Stopień połysku:
mat
Opakowanie:
  • 5 l
  • 12,5 l
Właściwości:
Produkt przeciwdziałający algom, grzybom i innym mikroorganizmom
Produkt przeciwdziałający algom, grzybom i innym mikroorganizmom
System barwienia Color Mix
System barwienia Color Mix
Produkt wykorzystuje najnowszą technologię środków wiążących z ceramicznymi mikrocząsteczkami
Produkt wykorzystuje najnowszą technologię środków wiążących z ceramicznymi mikrocząsteczkami