Back To Top

Fassadensilikat P451

Biała, matowa farba silikatowa na bazie potasowego szkła wodnego (z organicznymi
stabilizatorami) stosowana na wysoce dyfuzyjnych powłokach fasadowych na wszystkich nie pomalowanych, mineralnych tynkach, mocnych i nie porośniętych kamieniach naturalnych, licach murów budowlanych z kamieni wapienno-piaskowych. Wolna od naprężeń, odporna na zanieczyszczenia powietrza oraz zmienne czynniki atmosferyczne wg VOB.
Wydajność:
ok. 5 m² / l przy jednokrotnym malowaniu
Opakowanie:
  • 5 l
  • 12,5 l

Mogą Cię również zainteresować następujące produkty